Informace pro rodiče

ŠKOLKOVNÉ:

Školkovné za měsíc říjen budeme vybírat v pondělí 4.10. odpoledne. Děkujeme😊

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO NAŠÍ MŠ PRO ŠK. ROK 2021/22 – viz seznam níže


Co by mělo umět dítě před nástupem do MŠ:

Přihlášky:

Další dokumenty:

Výroční zpráva:

Obecní financování MŠ